uchwały Archive

Bez konsultacji w sprawie budowy targowiska

8 głosów przeciw, 1 za, 4 wstrzymujące się. Rada gminy odrzuciła nasz projekt zobowiązujący wójta do przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy targowiska. Choć stabilna większość dalej odmawia mieszkańcom prawa do wyrażenia opinii, wynik przyjmujemy jednak z optymizmem.

Błąd w uchwale Rady Gminy z dnia 28.10.2015 r.

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadzono rozwiązanie, które prowadzi do ustalenia opłaty na poziomie nawet kilkuset złotych od rodzin kilkuosobowych. Wyrażając nadzieję, że powyższe jest jedynie skutkiem

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình