konsultacje społeczne Archive

Bez konsultacji w sprawie budowy targowiska

8 głosów przeciw, 1 za, 4 wstrzymujące się. Rada gminy odrzuciła nasz projekt zobowiązujący wójta do przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy targowiska. Choć stabilna większość dalej odmawia mieszkańcom prawa do wyrażenia opinii, wynik przyjmujemy jednak z optymizmem.

Chcesz mieć wpływ na decyzje, które Cię dotyczą? PODPISZ!

Aktywne Leszno zaczyna dziś akcję zbierania podpisów pod projektami uchwał w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych w naszej gminie. Przygotowaliśmy aż trzy projekty: w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Leszno; w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

Odpowiedź UG w sprawie pisma z projektem o współpracy z organizacjami pozarządowymi

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z dnia 22 listopada 2015 r. Cieszymy się, że Gmina weźmie pod uwagę nasze stanowisko w przedmiocie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz, że planowane jest uregulowanie kwestii konsultacji i inicjatyw lokalnych. Czekamy

Pismo o współpracy z organizacjami pozarządowymi

W związku z pominięciem przez Wójta Gminy Leszno naszych uwag do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016, złożyliśmy dziś w urzędzie gminy pismo. Intencją naszą jest doprowadzenie do większej otwartości władz

balo du lịch

Túi du lịch đa năngĐồ tiện ích gia đình