Radni ponownie przeciw dotacji dla kościoła w Lesznie. Wójt wycofuje projekt z pieniędzmi dla strażaków.

Miesiąc temu Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały przyznającej 95 tysięcy złotych dotacji na prace konserwatorskie polichromii w kościele w Lesznie. Z takim wynikiem trudno było pogodzić się wójtowi Cieślakowi. Wniósł ponownie o przyznanie pieniędzy.

W trakcie dyskusji wójt Cieślak wspólnie z przewodniczącym Kuczyńskim już nawet nie namawiali ale otwarcie żądali od radnych poparcia. Po drugiej stronie, radne Malarowska, Kucharska i Grot wyjaśniały czemu pieniądze powinny być najpierw wydawane na drogi (film z sesji cz. 1/2, od 2 min. do ok. 22 min. czasu nagrania). Gdy po kolejnej wymianie zdań stało się jasne, że projekt nie uzyska poparcia, wójt przed samym głosowaniem zdecydował się go wycofać. Ponieważ dokument oprócz dotacji dla kościoła przyznawał też pieniądze na zakup wozu strażackiego dla OSP w Lesznie radni nie chcieli się na to zgodzić.

W normalnych warunkach, gdy rada nie chce przyjąć jednego zapisu projektu a akceptuje pozostałe, pod głosowanie poddaje się poprawkę. Zgodnie ze statutem sformułowanie jej należy do przewodniczącego. Podobnie jak przed miesiącem, Lesław Kuczyński w prowadzeniu obrad całkowicie zdał się jednak na panią prawnik z urzędu. Jej opinia była oczywiście zgodna z interesem pracodawcy i wójt dostał zgodę na wycofanie projektu. Choć oficjalnie nikt tego nie powiedział, oczywistym było, że radni stają się obiektem szantażu. Albo zgodnie z wolą wójta zagłosują za dotacją dla kościoła, albo pieniędzy nie dostaną też strażacy.

Na przyznanie pieniędzy na wóz zostało już tylko 14 dni. Co prawda zebrano większość potrzebnej kwoty, ale do zakupu za dwa tygodnie potrzebna będzie całość (film z sesji cz. 2/2 – od początku nagrania). Ostatecznie uchwały nie głosowano. Po zakończonej sesji długo trwały natomiast dyskusje nad sposobem rozwiązania problemu strażaków. O losie dotacji dla nich zdecydują najbliższe dni.

Wczorajsza sesja była piątą już w tym roku sesją nadzwyczajną, czyli taką, którą zwołuje wójt, a nie przewodniczący rady. Zgodnie ze statutem sesja nadzwyczajna zwoływana jest „dla podjęcia przez radę decyzji w konkretnej sprawie”. Żadna z tych pięciu sesji takiego warunku nie spełniała. Od zwykłej sesji różniły się tylko tym, że nie można na nich było zadawać wójtowi pytań. Powód takiego ograniczania próbował poznać na środowej komisji nasz przedstawiciel, Tomasz Maj (film z komisji – od ok. 01 godz. 4 min. czasu nagrania). Od przewodniczącego Kuczyńskiego usłyszał, że z pytaniami zawsze można zadzwonić, albo przyjść do swojego radnego.

01.08.2018 – Wspólne Posiedzenie Komisji

02.08.2018 – L Sesja Rady Gminy Leszno