Bez konsultacji w sprawie budowy targowiska

8 głosów przeciw, 1 za, 4 wstrzymujące się. Rada gminy odrzuciła nasz projekt zobowiązujący wójta do przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy targowiska. Choć stabilna większość dalej odmawia mieszkańcom prawa do wyrażenia opinii, wynik przyjmujemy jednak z optymizmem. Dwa lata temu przeciw naszym projektom w podobnej sprawie nie była tylko dwójka radnych. Dziś włamało się ich już pięcioro. To chyba najmniej jednoznaczny wynik w przekroju całej kadencji.

Projekt uchwały zobowiązujący wójta do przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy targowiska złożyliśmy jeszcze w zeszłym roku jako inicjatywę obywatelską. Pod obrady rady trafił dopiero wczoraj. Zapraszamy do obejrzenia interesującej dyskusji i wystąpienia naszego przedstawiciela, które poprzedziły głosowanie (od ok. 27 minuty nagrania).