W czwartek 6 września odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Leszno i Julinek, na którym przyjęto uchwałę w sprawie wniosku do funduszu sołeckiego na 2019 rok. Na sali zebrało się przeszło 70 osób. Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia