Oświadczenie

W związku z zamieszczonym na forum Leszno bez Granic komentarzem Alicji Walter z dnia 15 stycznia 2020 roku, w którym napisane jest, że Stowarzyszenie Aktywne Leszno dostaje dotację z Urzędu Gminy w Lesznie, z której opłaca swoich członków, oświadczamy, że członkowie Stowarzyszenia Aktywne Leszno nie dostali dotacji z Urzędu Gminy w Lesznie na prowadzenie Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia Aktywne Leszno wraz z Urzędem Gminy w Lesznie wygrało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i z tego grantu finansuje działalność uniwersytetu.

W związku z tym władze Stowarzyszenia wystąpiły do administracji forum Leszno bez Granic o niezwłoczne usunięcie treści naruszających jego dobre imię. W razie braku reakcji, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z ewentualnym roszczeniem wystąpimy przeciwko administracji forum Leszno bez Granic.