Rok cudów zagrożony!

Na wczorajszym posiedzeniu komisji wójt poinformował radnych, że wpływające do gminy oferty budowy dróg znacznie przerastają planowane kosztorysy. Jedyna firma, jaka zgłosiła się do budowy drogi przez Marianów, chce o 600 000 zł więcej, niż była gotowa zapłacić gmina! Okazuje się, że w roku wyborczym firmy budowlane mają tyle zamówień, że mogą dyktować ceny. Teraz o przyszłości inwestycji zdecydować muszą radni. Zrobią to podczas… zamkniętego spotkania. Bez świadków! (ok. 1h 35 min. 50 sek. czasu nagrania)

Interesująca dyskusja wywiązała się też przy punkcie dotyczącym zawarcia porozumienia z Policją w sprawie budowy posterunku. Mieszkańcy znów wyręczyli radnych i zadali wójtowi kilka niewygodnych pytań. Pan Janusz Biały próbował ustalić, czy gmina ma świadomość tego, ile tak naprawdę pieniędzy zobowiązuje się przekazać Policji. Przypomnijmy, że w zamian za budowę posterunku (a więc placówki, która w przeciwieństwie do komisariatu nie działa całą dobę) gmina zobowiązuje się przekazać warte kilkaset tysięcy grunty i dodatkowo pokryć 20% kosztów budowy inwestycji. 20% kosztów, których nawet w zarysie jeszcze nie zna (ok. 45 min. 20 sek. czasu nagrania).